Publikacje

Poniższe publikacje są własnością intelektualną Pomorskiego Instytut Naukowego i współpracujących z nim autorów poszczególnych publikacji.


Pomorski Instytut Naukowy wyraża zgodę na nieodpłatne pobieranie i wykorzystywanie tych publikacji, pod warunkiem, że osoba wykorzysująca wyniki naszych badań lub przywołująca treści opracowań, wskaże autorów i źródło pochodzenia dokumentu (pełen adres źródła).


Inspiracje:
Turystyka Wellbeing

Turystyka w Gdańsku
w III kwartale 2016 r.

Turystyka w Gdańsku
w II kwartale 2016 r.

Turystyka w Gdańsku
w I kwartale
2016 r.

Infografika:
Turystyka w Gdańsku
podczas sezonu wysokiego
w 2016 r.

Infografika:
Turystyka w Gdańsku
podczas długiego
weekendu majowego w 2016 r.

Infografika:
Turystyka w Gdańsku
w 2015 roku.

Turystyka w Gdańsku
w 2015 r.

Turystyka w Gdańsku
w IV kwartale 2015 r.

Turystyka w Gdańsku
w III kwartale 2015 r.

Turystyka w Gdańsku
w II kwartale 2015 r.

Turystyka w Gdańsku
w I kwartale 2015 r.

Energa Stadion
- korzyści ekonomiczne